info@winvast.nl +31 (0)6 - 2787 6441

Raad Geldermalsen akkoord

De gemeenteraad van Geldermalsen heeft op 25 oktober jl. het college toestemming gegeven om de plannen voor Windpark Avri verder uit te werken samen met de initiatiefnemers. Een meerderheid van de raad (16 vs. 3) was akkoord met de te volgen procedure. Dit betekent dat op korte termijn de vergunning aanvraag voor 3 windturbines gedaan kan worden, en gelijktijdig het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

Medio 2017 kunnen de benodigde vergunningen verleend zijn, zodat het windpark in 2018 gerealiseerd zou kunnen worden.

Nieuws

Zonnepark Coevorderkanaal is operationeel

27/10/2022

Zonnepark Coevorderkanaal is afgelopen zomer gebouwd en is sinds eind oktober 2022 operationeel. Er zijn totaal 22.170 panelen geplaatst van 590/595 Lees meer

Windpark Landmanslust – Nota van antwoord

05/03/2020

Windpark Landmanslust wordt gezamenlijk met Windpark Willem-Annapolder en Windpark Kapelle-Schore ontwikkeld. In deze 3 windparken worden de huidige Lees meer

Windpark Landmanslust – NRD heeft ter inzage gelegen

06/01/2020

Windpark Landmanslust wordt gezamenlijk met Windpark Willem-Annapolder en Windpark Kapelle-Schore ontwikkeld. In deze 3 windparken worden de huidige Lees meer

Nieuwsarchief