info@winvast.nl +31 (0)6 - 2787 6441

Algemeen

Windpark Krabbersgat is gerealiseerd op een strekdam bij Enkhuizen. De strekdam is onderdeel van het primaire waterkering “de Houtribdijk” tussen Enkhuizen en Lelystad.

In samenwerking met WEOM/NUON en Hollandia Kloos International heeft Winvast hier 5 Enercon E-48 windturbines gerealiseerd.

Winvast heeft 1 windturbine in eigendom, Hollandia Kloos eveneens 1 windturbine en NUON 3 windturbines.

In mei 2008 is een aanvang gemaakt met de civiele werkzaamheden. De eerste windturbine is in augustus 2008 gebouwd. In oktober 2008 waren alle 5 windturbines operationeel.

 

Specificaties Windpark Krabbersgat:

Windturbine type Enercon E48-800kW
Rotordiameter 48 m
Ashoogte 50 m
Geïnstalleerd vermogen 800 kW
Aantal windturbines 5
Totaal parkvermogen 4 MW
Jaarlijkse elektriciteitsproductie 11.000 MWh
Vermeden CO2-uitstoot ca. 6.050 ton per jaar
Aantal huishoudens ca 3.140 huishoudens per jaar

Windpark Krabbersgat