info@winvast.nl +31 (0)6 - 2787 6441

Algemeen

Aan de Estlandweg in de gemeente Borsele heeft Winvast in samenwerking met Zeeuwind een Enercon E70-2.3MW windturbine gebouwd op 64 meter ashoogte.

 

Specificaties Windpark Estlandweg:

Windturbine type Enercon E70-2.3MW
Rotordiameter 71 m
Ashoogte 64 m
Geïnstalleerd vermogen 2.300 kW
Aantal windturbines 1
Totaal parkvermogen 2.3 MW
Jaarlijkse elektriciteitsproductie 3.700 MWh
Vermeden CO2-uitstoot ca. 2.100 ton per jaar
Aantal huishoudens ca. 1.000 huishoudens per jaar

Windpark Estlandweg