info@winvast.nl +31 (0)6 - 2787 6441

Algemeen

Windpark Lingewaard is geprojecteerd langs de Betuweroute en de door te trekken A15 in de gemeente Lingewaard.

In samenwerking met Blue Bear Energy wil Winvast hier 5 windturbines realiseren.

 

Specificaties Windpark Lingewaard:

Windturbine type Nog niet bekend
Rotordiameter ca. 120-130 m
Ashoogte ca. 120-140 m
Geïnstalleerd vermogen ca. 3.000 kW
Aantal windturbines 5
Totaal parkvermogen ca. 15 MW
Jaarlijkse elektriciteitsproductie ca. 40.000 MWh
Vermeden CO2-uitstoot ca. 22.000 ton per jaar
Aantal huishoudens ca. 11.400 huishoudens per jaar