info@winvast.nl +31 (0)6 - 2787 6441

Partijen tekenen ontwikkelovereenkomst

Op 9 maart jl. is de ontwikkelovereenkomst voor de windparken Avri en Deil tussen 9 partijen getekend. Projectontwikkelaars Winvast, Raedthuys, Prodeon, Wind & Co en Yard Energy, de Windcooperatie Geldermalsen-Neerijnen en de overheden gemeente Geldermalsen, gemeente Neerijnen en provincie Gelderland hebben gezamenlijk een overeenkomst opgesteld voor de ontwikkeling en realisatie van beide windparken.

Windpark Avri bestaat uit 3 windturbines met een gezamenlijk vermogen van circa 10 MW. Windpark Deil zal uit 9-11 windturbines bestaan met een gezamenlijk vermogen van circa 30 MW. Met het totaal van circa 40 MW aan windenergie van beide parken wordt voorzien in circa 17% van de provinciale doelstelling van 230,5 MW windenergie operationeel in het jaar 2020.

Nieuws

Zonnepark Coevorderkanaal is operationeel

27/10/2022

Zonnepark Coevorderkanaal is afgelopen zomer gebouwd en is sinds eind oktober 2022 operationeel. Er zijn totaal 22.170 panelen geplaatst van 590/595 Lees meer

Windpark Landmanslust – Nota van antwoord

05/03/2020

Windpark Landmanslust wordt gezamenlijk met Windpark Willem-Annapolder en Windpark Kapelle-Schore ontwikkeld. In deze 3 windparken worden de huidige Lees meer

Windpark Landmanslust – NRD heeft ter inzage gelegen

06/01/2020

Windpark Landmanslust wordt gezamenlijk met Windpark Willem-Annapolder en Windpark Kapelle-Schore ontwikkeld. In deze 3 windparken worden de huidige Lees meer

Nieuwsarchief