info@winvast.nl +31 (0)6 - 2787 6441

Informatie avond gemeenteraad Lingewaard

Op woensdagavond 28 januari 2015 heeft Windpark Lingewaard een informatieavond voor de gemeenteraad van Lingewaard georganiseerd. De opkomst was matig te noemen. Van de 55 genodigden waren er 20 aanwezig.

De informatieavond was erop gericht om meer gedetailleerde informatie te verstrekken over een aantal onderwerpen en uitgevoerde onderzoeken. Er waren 4 specialisten uitgenodigd:

  • Bosch en Van Rijn heeft uitgebreid verteld over het locatiekeuze onderzoek.
  • LBP Sight heeft het geluidsonderzoek toegelicht en inzage gegeven over het reeds aanwezige geluidsniveau vanwege de Betuweroute en de geluidsniveaus vanwege de toekomstige A15.
  • Bureau Waardenburg heeft het uitgevoerde ecologisch onderzoek toegelicht. Aan bod kwamen de Natuurtoets in het kader van de NBwet en de Flora en Faunatoets in het kader van de Ffwet. Ook werd het veldonderzoek naar zwarte sterns en vleermuizen toegelicht.
  • Bureau SAOZ heeft een toelichting gegeven over planschade.

Na de presentaties was er uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen aan de specialisten. Al met al een geslaagde avond.

 

 

Nieuws

Zonnepark Coevorderkanaal is operationeel

27/10/2022

Zonnepark Coevorderkanaal is afgelopen zomer gebouwd en is sinds eind oktober 2022 operationeel. Er zijn totaal 22.170 panelen geplaatst van 590/595 Lees meer

Windpark Landmanslust – Nota van antwoord

05/03/2020

Windpark Landmanslust wordt gezamenlijk met Windpark Willem-Annapolder en Windpark Kapelle-Schore ontwikkeld. In deze 3 windparken worden de huidige Lees meer

Windpark Landmanslust – NRD heeft ter inzage gelegen

06/01/2020

Windpark Landmanslust wordt gezamenlijk met Windpark Willem-Annapolder en Windpark Kapelle-Schore ontwikkeld. In deze 3 windparken worden de huidige Lees meer

Nieuwsarchief