info@winvast.nl +31 (0)6 - 2787 6441

Voorontwerpbestemmingsplan Windpark Avri ter inzage

Met ingang van 29 april ligt voor zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan Windpark Avri ter inzage. Woensdag 18 mei om 19.00 uur is er een informatiebijeenkomst.

Het bestemmingsplan moet het mogelijk maken dat op het terrein van Grondstoffenpark Rivierenland (Avri), gelegen aan de Meersteeg 15 te Geldermalsen, een windpark van drie windturbines kan worden gerealiseerd. De windturbines worden evenwijdig aan de A-15 en de Betuwespoorlijn geplaatst.

De windturbines krijgen een ashoogte van maximaal 120 meter. De rotordiameter (wieken) zal maximaal 131 meter bedragen. De tiphoogte van de windturbines wordt dus maximaal 185,5 meter.

Ten behoeve van de plaatsing van de windturbines zijn diverse deelonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben onder meer betrekking op de volgende aspecten: geluid, slagschaduw, externe veiligheid, flora en fauna, bodem- en waterkwaliteit, archeologie en luchtkwaliteit. De deelonderzoeken maken onderdeel uit van de planstukken en zijn raadpleegbaar via de site van de gemeente Geldermalsen.

Informatiebijeenkomst 18 mei

Op woensdag 18 mei wordt in het gemeentehuis in Geldermalsen (Kuipershof 2, Geldermalsen) een informatiebijeenkomst gehouden, aanvang 19.00 uur. Tijdens de bijeenkomst kunt u een toelichting krijgen op de ter inzage gelegde stukken.

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging tot en met 9 juni 2016 kan een ieder een schriftelijke reactie (geen e-mail) sturen naar het college van Burgemeester en wethouders gemeente Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Als u een mondelinge reactie wilt geven moet u voor 2 juni een afspraak maken via het secretariaat van MRO (0345) 58 66 11.

Nieuws

Raad van State goedkeuring voor Windpark Avri

06/06/2018

De Raad van State heeft op 6 juni 2018 de ingediende beroepen tegen het windpark op het voormalige afvalterrein van Avri in Geldermalsen ongegrond Lees meer

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Windpark Avri goedgekeurd door gemeenteraad

06/07/2017

Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Geldermalsen positief beslist op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de realisatie van Lees meer

Ontwerp omgevingsvergunning Windpark Avri ter inzage

09/03/2017

Vanaf vrijdag 24 februari tot en met donderdag 6 april 2017 ligt het Ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Avri’ en Ontwerp omgevingsvergunning Lees meer

Nieuwsarchief