info@winvast.nl +31 (0)6 - 2787 6441

Raad van State goedkeuring voor Windpark Avri

De Raad van State heeft op 6 juni 2018 de ingediende beroepen tegen het windpark op het voormalige afvalterrein van Avri in Geldermalsen ongegrond verklaard. Daarmee zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor Windpark Avri onherroepelijk. Dit betekent dat Windpark Avri gebouwd kan worden!

De beroepszaak van omwonenden van het Avri-terrein richtte zich tegen verschillende aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling. Men vond onder andere dat de hinder en overlast van de windturbines te groot wordt en dat er fouten zijn gemaakt in de onderzoeken van de initiatiefnemers. De uitspraak van de Raad van State betekent dat de staatsraden (rechters) van oordeel zijn dat de (onderzoeks)procedures correct zijn gevolgd en dat het gemeentebestuur in redelijkheid tot de wijziging van het bestemmingsplan kon besluiten.

Aan de ontwikkeling van windpark Avri ging een intensief ontwerp- en communicatieproces vooraf. Winvast is sinds het jaar 2000 bezig om windenergie op het Avri terrein gerealiseerd te krijgen. In 2005 is het gelukt om de locatie in het provinciaal Streekplan opgenomen te krijgen als zoekzone voor windenergie. Uiteindelijk is de locatie in 2013 ook gemeentelijk bevestigd in de windvisies van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Tiel. Daarna is het vergunningentraject opgestart en zijn de vergunningen uiteindelijk in 2017 verleend.

Winvast werkt in het Avri project samen met de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe en projectontwikkelaar Yard Energy.

De uitspraak van de Raad van State is online na te lezen:
www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=95362

Nieuws

Raad van State goedkeuring voor Windpark Avri

06/06/2018

De Raad van State heeft op 6 juni 2018 de ingediende beroepen tegen het windpark op het voormalige afvalterrein van Avri in Geldermalsen ongegrond Lees meer

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Windpark Avri goedgekeurd door gemeenteraad

06/07/2017

Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Geldermalsen positief beslist op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de realisatie van Lees meer

Ontwerp omgevingsvergunning Windpark Avri ter inzage

09/03/2017

Vanaf vrijdag 24 februari tot en met donderdag 6 april 2017 ligt het Ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Avri’ en Ontwerp omgevingsvergunning Lees meer

Nieuwsarchief