info@winvast.nl +31 (0)6 - 2787 6441

Algemeen

Windpark Avri zal worden gerealiseerd op het Avri terrein in Geldermalsen. Het windpark bestaat uit 3 windturbines langs de A15 en de Betuweroute.

De windturbines worden op voormalige stortlocatie van de Avri geplaatst, 2 windturbines aan weerszijden van de afvalstortplaats en 1 windturbine óp de afvalstortplaats.

Winvast werkt in dit project samen met Yard Energy en de Windcooperatie Geldermalsen-Neerijnen.

 

Specificaties Windpark Avri:

Windturbine type Nog niet bekend
Rotordiameter ca. 100-130 m
Ashoogte ca. 120-140 m
Geïnstalleerd vermogen ca. 2,4 – 3,5 MW
Aantal windturbines 3
Totaal parkvermogen ca. 7,2 – 10 MW
Jaarlijkse elektriciteitsproductie ca. 22.500 MWh
Productie per windturbine ca. 7.500 MWh
Vermeden CO2-uitstoot ca. 12.375 ton per jaar
Aantal huishoudens ca. 6.400 huishoudens

Windpark Avri