info@winvast.nl +31 (0)6 - 2787 6441

Overzicht

Windpark Lingewaard

17/07/2014

Windpark Lingewaard is geprojecteerd langs de Betuweroute en de door te trekken A15 in de gemeente Lingewaard. In samenwerking met Blue Bear Energy wil Winvast hier 5 windturbines realiseren.   Specificaties Windpark Lingewaard: Lees meer

Windpark Deil

Windpark Deil wordt rond het knooppunt Deil bij de A2 en A15 gerealiseerd. Het project in de huidige vorm is opgestart door de partijen Raedthuys, Yard Energy, Prodeon, Staatsbosbeheer, Winvast en de windcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen. Inmiddels hebben Lees meer

Windpark Avri

Windpark Avri zal worden gerealiseerd op het Avri terrein in Geldermalsen. Het windpark bestaat uit 3 windturbines langs de A15 en de Betuweroute. De windturbines worden op voormalige stortlocatie van de Avri geplaatst, 2 windturbines aan weerszijden van Lees meer

Projecten in ontwikkeling

Winvast heeft verschillende projecten gerealiseerd en in ontwikkeling.

Sommige projecten worden door Winvast volledig in eigen beheer ontwikkeld. Samenwerking met andere partijen vindt ook plaats, zoals met projectontwikkelaars DELTA Energy en ENECO.

Windpark Dintelhaven in Rotterdam is in december 2007 gebouwd en is nu operationeel.

Windpark Krabbersgat te Enkhuizen is in augustus 2008 gebouwd en is in oktober 2008 in bedrijf genomen.

In oktober 2011 is een aanvang gemaakt met de bouw van Windpark IJslandweg in de gemeente Borsele. Deze windturbine werd in april 2012 operationeel.

Eind 2012 is gestart worden met de bouw van Windpark Kreekrak in de gemeente Reimerswaal. Deze 2 windturbines zijn in maart 2013 operationeel geworden.

Windpark Coevorden is in de zomer van 2015 gebouwd en nu operationeel. Windpark Estlandweg is in oktober 2015 gerealiseerd en nu operationeel.

Voor Windpark Kreekrak II is inmiddels SDE-subsidie verleend. Deze uitbreiding van Windpark Kreekrak met 2 windturbines zal in 2016 gerealiseerd gaan worden.

Voor de overige projecten dienen de planologische procedures nog opgestart te worden, wat afhankelijk is van de lokale politieke medewerking.