info@winvast.nl +31 (0)6 - 2787 6441

Principeverzoeken Windpark Deil en Windpark Avri

Afgelopen week zijn 2 principeverzoeken ingediend bij de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen waarmee de ontwikkeling van Windpark Deil en Windpark Avri weer een stap dichterbij is gekomen. Voor Windpark Deil, waar A2 en A15 elkaar kruisen, zijn 9 tot 11 windturbines voorzien. Voor Windpark Avri gaat het om 3 windturbines.

Met de verzoeken wordt de gemeentes formeel gevraagd of ze bereid zijn de procedures in gang te zetten om bestemmingsplannen te wijzigen en vergunningen voor de windturbines af te geven. Het verzoek voor Windpark Deil is ingediend door zes samenwerkende partijen: de vier ontwikkelaars Prodeon, Raedthuys, Wind & Co (Yard Energy) en Winvast, de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen en Staatsbosbeheer. Voor Windpark Avri zijn de ontwikkelende partijen Winvast, Yard Energy en de Burgerwindcoöperatie. In het najaar beslissen de gemeentes over die verzoeken. Als vervolgstap voor Deil wordt dan een milieueffectrapportage uitgevoerd. Voor Avri is een vormvrije mer-beoordeling opgesteld.

Knooppunt Deil en de stortplaats Avri zijn enkele jaren geleden door de Provincie Gelderland en de betrokken gemeentes aangewezen als gewenst gebied voor windenergie. Bij Deil komen de windturbines naar verwachting aan de zuidkant van de A15, oostelijk en westelijk van de A2 op grondgebied van zowel Neerijnen als Geldermalsen. Bij de Avri komen de windturbines aan de noordkant van de A15 op grondgebied van de gemeente Geldermalsen.

Volgens de gemeentelijke Windvisie liggen juist in dit gebied kansen, omdat er geen aaneengesloten woonbebouwing is en turbines parallel aan de A15 en Betuwelijn goed in het landschap passen. Dat laatste is bevestigd in een onlangs door landschapsarchitecten opgestelde landschapsvisie.

Het principeverzoek vloeit voort uit afspraken die begin 2015 zijn gemaakt tussen de twee gemeenten, de provincie Gelderland en samenwerkende ontwikkelaars. Toen werd een gezamenlijke ontwikkelovereenkomst opgesteld voor zowel Windpark Deil als Windpark Avri.

De ontwikkeling van beide windparken betreft een samenwerking van meerdere ontwikkelaars en een burgerwindcoöperatie. Gezamenlijk zal de omgeving goed bij het project worden betrokken. En met de burgerwindcoöperatie bestaat ook de mogelijkheid dat inwoners van de omliggende gemeenten direct participeren in het windpark.

Dat laatste kan door lid te worden van de Burgerwindcoöperatie en in een later stadium te investeren in de windturbines die de coöperatie gaat bouwen. Naar verwachting worden dat er één op het Avri-terrein en drie bij Deil, onder meer afhankelijk van het aantal turbines dat daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden.

Voor meer informatie over een lidmaatschap van de Burgerwindcoöperatie zie www.betuwewind.nl.

Nieuws

298 Zonnepanelen geplaatst

13/12/2018

Deze week zijn 298 zonnepanelen van elk 300 Wp geplaatst op een schuurdak in Coevorden. Dit is het eerste zonneproject van Winvast. Voor dit project Lees meer

Zonne-energie

02/07/2018

Winvast gaat zich meer richten op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van zonne-energie projecten. Het gaat dan met name om grootschalige Lees meer

Raad van State goedkeuring voor Windpark Avri

06/06/2018

De Raad van State heeft op 6 juni 2018 de ingediende beroepen tegen het windpark op het voormalige afvalterrein van Avri in Geldermalsen ongegrond Lees meer

Nieuwsarchief