info@winvast.nl +31 (0)6 - 2787 6441

Partijen tekenen ontwikkelovereenkomst

Op 9 maart jl. is de ontwikkelovereenkomst voor de windparken Avri en Deil tussen 9 partijen getekend. Projectontwikkelaars Winvast, Raedthuys, Prodeon, Wind & Co en Yard Energy, de Windcooperatie Geldermalsen-Neerijnen en de overheden gemeente Geldermalsen, gemeente Neerijnen en provincie Gelderland hebben gezamenlijk een overeenkomst opgesteld voor de ontwikkeling en realisatie van beide windparken.

Windpark Avri bestaat uit 3 windturbines met een gezamenlijk vermogen van circa 10 MW. Windpark Deil zal uit 9-11 windturbines bestaan met een gezamenlijk vermogen van circa 30 MW. Met het totaal van circa 40 MW aan windenergie van beide parken wordt voorzien in circa 17% van de provinciale doelstelling van 230,5 MW windenergie operationeel in het jaar 2020.

Nieuws

298 Zonnepanelen geplaatst

13/12/2018

Deze week zijn 298 zonnepanelen van elk 300 Wp geplaatst op een schuurdak in Coevorden. Dit is het eerste zonneproject van Winvast. Voor dit project Lees meer

Zonne-energie

02/07/2018

Winvast gaat zich meer richten op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van zonne-energie projecten. Het gaat dan met name om grootschalige Lees meer

Raad van State goedkeuring voor Windpark Avri

06/06/2018

De Raad van State heeft op 6 juni 2018 de ingediende beroepen tegen het windpark op het voormalige afvalterrein van Avri in Geldermalsen ongegrond Lees meer

Nieuwsarchief