info@winvast.nl +31 (0)6 - 2787 6441

Partijen tekenen ontwikkelovereenkomst

Op 9 maart jl. is de ontwikkelovereenkomst voor de windparken Avri en Deil tussen 9 partijen getekend. Projectontwikkelaars Winvast, Raedthuys, Prodeon, Wind & Co en Yard Energy, de Windcooperatie Geldermalsen-Neerijnen en de overheden gemeente Geldermalsen, gemeente Neerijnen en provincie Gelderland hebben gezamenlijk een overeenkomst opgesteld voor de ontwikkeling en realisatie van beide windparken.

Windpark Avri bestaat uit 3 windturbines met een gezamenlijk vermogen van circa 10 MW. Windpark Deil zal uit 9-11 windturbines bestaan met een gezamenlijk vermogen van circa 30 MW. Met het totaal van circa 40 MW aan windenergie van beide parken wordt voorzien in circa 17% van de provinciale doelstelling van 230,5 MW windenergie operationeel in het jaar 2020.

Nieuws

Raad van State goedkeuring voor Windpark Avri

06/06/2018

De Raad van State heeft op 6 juni 2018 de ingediende beroepen tegen het windpark op het voormalige afvalterrein van Avri in Geldermalsen ongegrond Lees meer

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Windpark Avri goedgekeurd door gemeenteraad

06/07/2017

Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Geldermalsen positief beslist op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de realisatie van Lees meer

Ontwerp omgevingsvergunning Windpark Avri ter inzage

09/03/2017

Vanaf vrijdag 24 februari tot en met donderdag 6 april 2017 ligt het Ontwerpbestemmingsplan ‘Windpark Avri’ en Ontwerp omgevingsvergunning Lees meer

Nieuwsarchief